Disclaimer

Disclaimer voor vanuitjebron.nl

Vanuit je Bron (Kamer van Koophandel: kvk 01158759), verleent u hierbij toegang tot vanuitjebron.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Vanuit je Bron behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vanuit je Bron spant zich in om de inhoud van vanuitjebron.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op vanuitjebron.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vanuit je Bron.
In het bijzonder zijn alle prijzen op vanuitjebron.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op vanuitjebron.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vanuit je Bron nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vanuit je Bron.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vanuit je Bron, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.