Al ons gedrag komt voort uit onze behoeften. Maar welke behoeften zijn er eigenlijk?

Hieronder vind je een overzicht van behoeften gerubriceerd op categorieën en een lijst met de behoeften op alfabetische volgorde. Afhankelijk van je voorkeur gebruik je de ene of andere lijst. Ik pretendeer niet volledig te zijn met de lijsten. Er zijn mensen die graag nog behoeften aanvullen en andere weer wegstrepen. Of een behoefte in een andere categorie plaatsen. Daarover kan je eindeloos discussiëren. Maar beter kan je lekker aan de slag gaan.

Indien gewenst kan je de lijst ook opvragen via het contactformulier aan de rechter zijde.

Werkwijze overzicht lijst

Sta even stil bij de dag, of dit moment. Hoe voel je je? Dat wat wij meestal een positief gevoel noemen (zoals blij, vrolijk, aangenaam verrast)  wijst op een vervulde behoefte, Wat gebeurde er? Ontdek welke behoefte er vervuld werd.

Dat wat we meestal een negatief gevoel noemen (zoals boos, verdrietig of teleurgesteld) wijst op een onvervulde behoefte? Wat gebeurde er? Welke behoefte werd er niet vervuld? Wat heb je nu nodig? Wat kan jij daar nu aan doen?

Loop regelmatig de lijst door om te ontdekken welke behoeften er wel/niet vervuld worden in je leven. Op basis hiervan kan je focussen op gewenste veranderingen en duidelijker naar jezelf en anderen communiceren waar je werkelijk behoefte aan hebt.

Behoeften overzicht in categorieën

Autonomie

je eigen dromen, doelen en waarden kiezen, jezelf zijn, je eigen manier kiezen om je dromen, doelen en waarden te verwezenlijken, vrijheid , zelf bepalen

Vieren & rouwen

vieren: stilstaan bij het leven, vervulde behoeften, rouwen: stilstaan bij verlies, onvervulde behoeften, treuren

Integriteit

authenticiteit , autonomie , bekwaamheid , creativiteit , eigenwaarde, iets kunnen , privacy, trouw zijn aan jezelf , zelf-reflectie , zelfrespect , zingeving

Onderlinge verbinding

aandacht , acceptatie , begrip , bijdragen , bijdragen aan de verrijking van het leven (door je talenten te gebruiken), compassie , delen , efficiëntie , emotionele veiligheid , empathie, ergens bij horen , erkenning ,
eerlijkheid (waardoor we kunnen leren van onze beperkingen), geborgenheid , gelijkwaardigheid, gemeenschapszin , geruststelling, intimiteit,  nabijheid , liefde, mededogen , nabijheid , ondersteuning , openheid , reflectie , respect , spirituele verbondenheid , steun , talenten inzetten, van betekenis zijn, verbinding , vertrouwen , voorspelbaarheid , waardering ,  warmte , zorgzaamheid

Spel

humor , plezier , spelen , zelf expressie

Welzijn

empathie, gezondheid, groeien, harmonie , helderheid , inspiratie , leren , liefde , orde , ruimte , schoonheid , vrede , veiligheid

Fysieke behoeften

aanraking , beweging, lichaamsbeoefening , bescherming tegen levensbedreigende situaties, lucht, onderdak ,ontladen ,  rust , seksuele expressie , tederheid , veiligheid , voedsel , water

Overzicht behoeften alfabetisch

aandacht, aanraking, acceptatie, authenticiteit , autonomie

bekwaamheid, begrip, bescherming tegen levensbedreigende situaties, beweging , bijdragen

compassie , creativiteit

delen

eerlijkheid (waardoor we kunnen leren van onze beperkingen), eigenwaarde , emotionele veiligheid , empathie

ergens bij horen , erkenning , eten en drinken

geborgenheid, gelijkwaardigheid  , gemeenschapszin, geruststelling , gezondheid , groeien

harmonie , helderheid , humor

iets kunnen , inspiratie , integriteit , intimiteit

je eigen dromen, doelen en waarden kiezen , jezelf zijn

je eigen manier kiezen om je dromen, doelen en waarden te verwezenlijken

leren , liefde , lucht

mededogen

nabijheid

onderdak, ondersteuning , ontladen , openheid , orde

privacy

reflectie , respect , rouwen , ruimte , rust

seksuele expressie , schoonheid , spelen , steun , spirituele verbondenheid

talenten inzetten , tederheid ,treuren , trouw aan jezelf zijn

van betekenis zijn , veiligheid , verbinding , vertrouwen , vieren/stilstaan bij het leven, voeding , voorspelbaarheid , vrede , vrijheid

waardering , warmte

zelf bepalen , zelf-expressie , zelfreflectie , zelfrespect , zingeving , zorgzaamheid