Creatieve blokkades ont-moeten

Draken brengen je in een tunnelvisie

 

Onder creatieve blokkades versta ik meer dan het vast zitten in je werk, geen inspiratie hebben of je werk niet mooi vinden. Ik ervaar elke poging van je denken om je intuïtieve ingeving te veranderen, te verbeteren of te negeren een vorm van blokkeren. Dit betekent zelfs dat creatieve blokkades helemaal niet naar hoeven te voelen! In tegendeel, soms zijn ze zeer aantrekkelijk en kan het fijn voelen om ‘het beter te weten dan je intuïtie’.

Veiligheid

Je intuïtieve creativiteit brengt je graag naar de grenzen van wat je van jezelf kent. Zodat je de verborgen delen in jezelf kunt ontmoeten. Maar je denken vindt dat een verschrikkelijk slecht idee! Je hebt niet voor niets bepaalde aspecten van jezelf verstopt. Ooit leerde je dat het te onveilig was om die delen te tonen. Dus waarom zou je daar nu heen gaan? Je kan toch prima zonder.

Dualiteit

In jou leeft dualiteit. Aan de ene kant wil je systeem zich ontvouwen en aan de andere kant stop je energie in het onderdrukken van je verborgen kanten. Omdat je denkt dat dat beter is. Het omgekeerde vindt ook plaats. Sommige aspecten heb je aangeleerd, maar passen eigenlijk niet wezenlijk bij jou. Je  denkt dat je ze nodig hebt en toch wil het graag van jou losgemaakt worden. Je begrijpt dat deze dualiteit je bakken met energie kost en de ervaring van onzekerheid of onveiligheid teweeg brengt. Daar wil je dan wel weer van af.

Draken

Creativiteit is een prachtige speelplaats om dit duale gebied te ontmoeten. Je hoeft er niet eens projectmatig naar op zoek te gaan. Al creërend toont het zich vanzelf. Via je creatieve blokkades. Ik noem ze: je draken.

Hoe herken je draken?

  • Zodra er een oordeel in je opkomt, zoals: ‘Wat kinderachtig zeg’, weet je dat je in drakenland bent.
  • Zodra je aan het werk gaat om iets aan te passen of te voorkomen, zijn er draken die je aansturen.
  • Als je je creatieve plezier verliest en je boos, verdrietig, schaamtevol, gefrustreerd, moedeloos of opstandig wordt, weet dan dat er een draak in het spel is.
  • Maar ook als je zeer tevreden bent omdat je dit keer je werk niet hebt verpest (terwijl je ook nog een kriebel voelt om iets uit te proberen), ben je in drakenland.
  • Als je je adem gaat vastzetten, spanning in je lichaam opbouwt of het contact met je lichaam verliest, zijn er ook draken in het spel.

Draken zijn gekoppeld aan een automatisch beschermingssysteem dat wil voorkomen dat je uiting geeft aan verboden expressie. Het is gekoppeld aan jouw ervaringen, oordelen en overtuigingen over wat je wel en niet kunt maken. Daarmee creëert het een tunnelvisie over je mogelijkheden en heeft het geen contact meer met de liefdevolle ruimte waarin alles mag Zijn.

Heling

Drakenmomenten zijn eigenlijk prachtige momenten, zelfs al voelen ze pijnlijk. Het zijn namelijk mogelijkheden om jezelf te ont-moeten. Om te achterhalen wat het is dat jou zo raakt. Waarom het urgent is om nu iets te veranderen. Wat je goed en fout vindt en wat er eigenlijk wil zijn.

Juist omdat in intuïtieve creativiteit ALLES er mag zijn, wordt het zo duidelijk wanneer jij dat niet waar vindt. Dat zijn je creatieve blokkades! Creativiteit biedt je tevens de mogelijkheid om andere ervaringen op te doen!

Goed en fout

Dus als je stellig overtuigd bent dat jouw lijn fout is, kan je je afvragen wat deze lijn jou brengt. Als je intuïtief het antwoord kan toelaten, ontdek je nieuwe mogelijkheden. Zo wordt chaos inspiratie. Wordt te donker een basis voor licht of draagkracht of contrast. Of de ontdekking dat het niet erg is om expressie te geven aan donkerte.

Voelen

Je kan ook ontdekken dat je een bepaalde emotie niet wilt voelen. Je vindt dat te erg. Zoals die keer dat ik me schaamde omdat ik het erg kinderachtig vond wat ik maakte. Eerst wilde ik mijn werk verbeteren, maar toen ik besefte dat ik mijn emotie wilde ontlopen, besloot dat ik kinderachtig mocht zijn. Door mijn schaamte heen schilderend ontmoette ik daarna opeens kinderlijke vreugde. Dat was een prachtige ervaring!

Lichaamsbewustzijn

Als je merkt dat je lichaam verkrampt, spanning opbouwt of dat het je de adem beneemt; neem dan de tijd om het liefdevol te omarmen en waar te nemen wat er speelt. Rustig doorademend kan je je weer ontspannen en vanuit die ontspanning zal je je werk anders ervaren. Er kunnen er zomaar inzichten ontstaan.

Werk draaien

Als het werk dat je maakt je klem zet, kan een afstandje nemen en het werk draaien, je hele nieuwe inzichten geven. Vanuit een ander perspectief weet je opeens wel weer wat er mogelijk is.

Deel van het geheel

Er zijn vele mogelijkheden om je los te maken van de tunnelvisie van het drakenmoment. Maar het belangrijkste is dat je begrijpt dat je vast zit in een deel van het geheel. Je ervaart die ene waarheid: er is iets mis en dat moet verbeterd worden. Er is iets goeds en dat mag niet verslechteren. Het is jouw manier om dat wat in jou verborgen is te beschermen. Opdat je nooit meer gekwetst kan worden. Het zijn manieren die je als kind nodig had om je in het leven staande te houden. Maar nu, volwassen en zoveel ervaringen, vaardigheden en mogelijkheden verder, mag er iets veranderen. Jij bent in staat om anders met dit verborgen deel om te gaan. Mits je bereid bent om je beschermingsstrategie los te laten en iets nieuws te laten ontvouwen. Niet vanuit het denken, maar vanuit het vertrouwen dat jij innerlijk weet wat er nodig is.

Zodra je je strategie loslaat en kunt ontspannen, ontstaat de mogelijkheid om ALLES er te laten zijn. Dan kan intuïtie weer tot je fluisteren en weet je je oplossing, zonder er over na te denken. Dat brengt je terug naar de creatieve flow. Die ervaring werkt helend door. Het is alsof je draken toekijken en zeggen: “OK, het is toch niet zo erg als ik dacht. Dan kan de bescherming een tandje lager”. En soms lost alles in één keer op!

In die flow ervaar je dat alles met elkaar verbonden is. Jij, de penseel of het potlood, je werk, het gebaar, de beweging de fluisterende inspiratie, het universum, je draken, jouw creatieve bron. Alles is aanwezig om jou te ont-moeten. Van daaruit heeft je werk een hele andere waarde, dan als het voldoet aan hoe het moet zijn.

Meer lezen:

Creativiteit: drager van inzicht en vernieuwing.

Wat als je je intuïtie niet vertrouwt?