Mandala-oefening: wat zie jij?

Mandalatekeningen zijn tekeningen waarbij de cirkel het uitgangspunt is. Je kan er gestructureerd in werken, maar ook spontaan. In deze mandala is de start gestructureerd en daarna volg je wat er bij jou aan inspiratie ontstaat. Zo ontstaat er spontaan jouw beeld. Bij mandala’s is het tekenproces en het genieten van wat er gebeurt belangrijker dan het eindresultaat. Dus richt je aandacht meer op wat je innerlijk voelt, dan op…

Verbindende communicatie versterkt intuïtieve creativiteit

Misschien heb je er nog nooit bij stil gestaan, maar verbindende communicatie (ook bekend als Geweldloze Communicatie ) is een prachtige tool voor intuïtieve creativiteit. Van conflict naar vreedzaam dialoog Verbindende communicatie is ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg en heeft tot doel om potentiële conflicten te transformeren naar vreedzame dialogen. Een prachtige manier om werkelijk naar elkaar te luisteren en te ontdekken dat we zoveel op elkaar lijken. We hebben…

Tips om het intuïtieve creatieve proces begeleiden

Vorige week schreef ik over de onvoorziene kant van de vraag “Wat heb je gemaakt?” Je trekt de ander uit de intuïtieve stroom naar het verbale/het denken. Én naar de illusie dat creativiteit gaat over een product maken. Maar als je je niet op het product richt, wat doe je dan? Hoe kan je het intuïtieve creatieve proces begeleiden? Creatieve proces Sluit aan op de ervaring van de ander. Geef…

Kijk eens kritisch naar de vraag: “Wat heb je gemaakt?”

Ik kreeg de vraag of ik een workshop kan geven over zelfvertrouwen en creativiteit bij kinderen. Dat doe ik graag. Ter voorbereiding dook ik weer eens in het boek “Kids Play, Igniting Children’s Creativity. A guide for Parents and Teachers” van Michele Cassou. De komende blogs neem ik jullie graag mee in dit prachtige boek. Want hoewel het over het begeleiden van kinderen gaat, is het eigenlijk voor iedereen van…

Waarom drakenfluisteren beter werkt dan draken negeren of verslaan

Als je vaker mijn blogs leest, weet je dat ik graag werk met de term draken. Het zijn je overtuigingen en beperkende of sturende gedachten, waarmee je voorkomt dat je je intuïtieve creatieve  ingevingen opvolgt. Zoals: Ik verlang naar schilderen, maar ik moet eerst de afwas doen. Resulterend in uitstel en vervolgens afstel. Mijn ingeving is rood gebruiken, maar dat is zo heftig. Dus pak ik roze. Mijn ingeving is…

Creatieve blokkades ont-moeten

  Onder creatieve blokkades versta ik meer dan het vast zitten in je werk, geen inspiratie hebben of je werk niet mooi vinden. Ik ervaar elke poging van je denken om je intuïtieve ingeving te veranderen, te verbeteren of te negeren een vorm van blokkeren. Dit betekent zelfs dat creatieve blokkades helemaal niet naar hoeven te voelen! In tegendeel, soms zijn ze zeer aantrekkelijk en kan het fijn voelen om…